Microlevel

Microlevel är en komponent microcement.

Det är en microcement som jämnar sig lite själv (inte helt), därför det inte lämnar den typiska små vågorna som kan göra andra microcement. På grund av det brukar bli mindre flämmigt än Microdur, trots att det beror på spackling och framför allt slipningen. Mer slipning, mer flammigt (i alla microcement).

Microlevel hårdhet är lite mer än Microdur (48 MPa)

Det kommer mindre mönster än den vanligt microcement (Microduo och Microdur), därför det är helt rekommenderad om man inte vill ha många flämmiga mönster. Helt rekommenderad till golvet men Microdur passar bättre till väggarna, på grund av Microlevel jämnar sig lite själv på grund av dess viskositet är mindre än Microdur (man kan alltid hälla mindre vatten för att undvika det ).

Vi har alltid Microlevel Fino och Medio i lager. För att förbereda ytan använder vi Microdur Base, som är billigare och stark som Microlevel Base. Man använder Microlevel som dem sista lager (exakt samma som MicroOne )